O Statusu

 

Nakladnik STATUSA – magazina za političku kulturu i društvena pitanja je Udruga građana „Dijalog“ iz Mostara. U skladu s nazivom udruge, STATUS je pokrenut s primarnom namjerom da se unutar njega otvori dijalog i argumentirana polemika o pojavama, događajima i procesima bitnim za bosanskohercegovačko društvo i državu te kulturu i umjetnost, kako bi se o njima dobio što širi spektar različitih shvaćanja, gledišta, tumačenja i reakcija.

Kroz 17 do sada objavljenih brojeva, STATUS je u bh. intelektualnoj javnosti (i šire) postao prepoznatljiv okvir za kritički dijalog o društveno-političkim i kulturnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Otvorenost prostora javnog govora, uvažavanje drugačijih mišljenja i argumentirana diskusija osnovni su principi uređivačke koncepcije STATUSA.

Svaki broj časopisa STATUS, pored ostalih rubrika i tema, ima glavnu temu broja. Tema broja uvijek se tiče bitnih i konkretnih pojava i procesa na bosanskohercegovačkoj društveno-političkoj pozornici. Svaku temu broja obradimo s 10 do 15 autorskih tekstova. Kriteriji odabira autora koji pišu o temi broja su, u prvom redu, njihova stručnost za područje teme, ali pazimo i na to da među autorima budu zastupljeni autori iz različitih naroda (Bošnjaci, Hrvati, Srbi, ostali), različitih regionalnih i gradskih sredina (Sarajevo, Mostar, Banjaluka, Tuzla, Zenica…) te različitih društveno-političkih svjetonazora i profila (lijevo, centar, desno, regionalisti, federalisti, unitaristi, pacifisti, ekolozi…).

Časopis ima i rubrike u kojima se obrađuju recentne teme iz kulture i književnosti, poput rubrika „POEZIJA“, „MISLIOCI“, „LIKOVNOST“, „UMJETNOST I DRUŠTVO“ te „PRIKAZI I OSVRTI“ (knjiga iz književnosti i publicistike).

STATUS se kroz kvalitetu tekstova, tema koje obrađuje, autora, dizajna te profesionalnog odnosa prema autorima i prevoditeljima, nametnuo kao društveno i kulturno relevantan časopis u BiH, ali i u njenom okruženju.